Loading...

Sürdürülebilirlik

Hakkımızda

Sürdürülebilirlik ve CO emisyonunun azaltılması DNA’mızın önemli bir parçasıdır.
SOLEN KABLO olarak sürdürülebilir dünyayı her zaman çok önemsiyoruz.
Bu nedenle CO emisyonlarını azaltma konusunda ciddiyiz. Bu emisyonları
azaltmak ve karbon ayak izimizi küçültmek için de gerekli adımları atıyoruz.
Operasyonlarımızı karbondan arındırmaya ve iklim krizi riskini azaltmaya
çalışıyoruz.
Aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için yeşil enerji yatırımlarımız devam ediyor.
Sürdürülebilir Dünya için Sürdürülebilir Üretim.
Birlikte Daha Yeşil Bir Dünya.
Çevresel ve Sosyal Sorumluluklara Bağlılık.
Solen Kablolar düşük karbonlu yaşamların gerçekleşmesine yardımcı oluyor.
Net Sıfır emisyona ulaşma kararlılığı.